انجام و اجرای تحقیقات بازار

تحقیقات بازاریابی عبارت است از ، جمع آوری ، پردازش ، تجزیه و تحلیل سازمادهی شده اطلاعات و داده ها در مورد کلیه شاخص های مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذار بر روی  بازار کالاها و خدمات، رفتار مصرف کنندگان، رقبا، نیاز سنجی بازار، به نوعی که مصرف کنندگان و مشتریان را از طریق اطلاعات بدست آمده  ، به تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها و خدمات مرتبط می سازد.

تحقیقات بازار که عموما موضوعات مرتبط با فعالیت های بازاریابی و فروش را در بر می گیرد و عموما مورد نیاز صاحبان کسب و کار است پیرامون موضوعات زیر می باشد:

 • تحقیق در مورد حجم ، سهم و بخشبندی بازار
 • بررسی عادات و رفتار مصرف کننده
 • تحقیق در مورد جذابیت و قابلیت بهره برداری از ایده یک کالا
 • تحقیق از خرده فروشی ها و ارزیابی آن ها
 • تحقیق در مورد قیمت کالا/ خدمات
 • تحقیق در مورد کیفیت – بسته بندی- طعم- رنگ و …  محصول
 • تحقیقات در مورد اثر گذاری یک شاخص بر روی فعالیت مجموعه
 • ارزیابی تصویر ذهنی نسبت به برند و استخراج نقشه ذهنی برند
 • تحقیق سطح رضایتمندی مشتریان
 • ارزیابی ضریب اثر بخشی و ضریب تعدیل رسانه تبلیغاتی پیش از انجام
 • ارزیابی ضریب اثربخشی تبلیغات (طراحی گرافیکی، سبک، سلیقه و ذائقه مخاطبان برند)پیش از انجام تبلیغات
 • مطالعات امکان سنجی تولید محصول از دید مصرف کننده